Szakembereink

Programjaink sikere a segítő személyzet képességén és belső erőforrásain múlik. A rendszerben részt vevő munkatársak adatainak nyilvántartásával és személyes fejlesztési tervével, mentori és szupervízori támogatással, az adott helyszínhez, programhoz a leginkább megfelelő segítő, támogató, fejlesztő szakembert irányítja az intézmény.

A hatékony működés érdekében a „megfelelő embert, a megfelelő helyre” elv érvényesítése kiemelten fontos munkánk során. A munkatársak és a résztvevők motivációjának fenntartása és a kiégés elleni védelem rendszeres fejlesztési tevékenységet igényel.

Azonban azt is fontos szem előtt tartani, hogy bizonyos programok, módszerek egy adott ember képességeihez, karakteréhez, személyiségéhez kötődnek, így a mentálhigiénés tevékenység sikere a szakember személyén múlik. Az eredményesség érdekében a szakemberre épülő programok lefolytatása is feladata a segítő szervezetnek.

A munkatársak, önkéntesek, kompetencia alapú kiválasztására és képzésére, fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Szakembereink:

Zsebi Zsuzsanna

Zsebi Fejlesztő szakember, a Mentálmorfózis Alapítvány alapítója és szakmai vezetője

A fejlődésben hiszek! 24 éve sikeresen fejlesztek szakmai keretek között folyamatokat, szervezeteket és embereket. A kényelmességem és a képességeim által a hatékonyságom igen magas. Élvezettel érek el eredményeket a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legkisebb erő befektetéssel.

Hatékonyságomból és dinamizmusomból adódóan rengeteg időt, pénzt és munkát fektettem önmagam megismerésébe, fejlesztettem meglévő képességeimet és tanultam meg alkalmazni módszereket, találtam ki új megoldásokat.

Meggyőződésem, hogy mindannyian mások vagyunk és mindenki ugyanolyan értékes. Mindenkinek a maga döntése, hogy milyenné akar válni, mit szeretne kihozni magából. Hiszek az előre elrendelt fejlődési célban és abban, hogy minden képességünk megvan annak eléréséhez.

Idealizmusomból adódóan bízom abban, hogy a lehetőségek megmutatásával és az információk átadásával részese lehetek egy együttműködő, támogató magyar társadalom létrehozásának.

Ember vagyok és szeretek az lenni. Gyengeségekkel és erősségekkel. Határozottan képviselem véleményem és önmagam, az értékeket, amikben hiszek. Szívesen ismerek meg más nézőpontokat és fogadom el azokat.

Erős vagyok a célok pontos kitűzésében és azok elérésében. Tudásom és érzékenységem segítségével ugyanezt tudom adni ügyfeleim részére.

Abban támogatok egyéneket, csoportokat, családokat, szervezeteket, hogy találják meg a pontos céljukat és fejlesszék azokat a képességeket, amelyek segítik ezen célok elérésében.

Eszközeim: NLP, coaching, családterápiás és pszichológiai eszközök, parapszichológiai és transzperszonális pszichológiai módszerek, meditáció, mediáció, tréning módszerek, facilitátori eszközök, 800 óra csoportos és egyéni saját élmény.

Szakmai hátteremről és tanulmányaimról bővebben ITT olvashatsz.

Telefonszám: +36 20-378-56-50

Kapcsolat

Puskás Nikolett

Tanácsadó, szakpszichológus

Puskás Nikolett vagyok, tanácsadó szakpszichológus.

Pszichológusi pályafutásomat 2016 szeptemberében, óvoda- és iskolapszichológusként kezdtem és segítem azóta is a diákokat, szülőket és pedagógusokat az oktatási intézmény mindennapjaiban. Ezt megelőzően egy Családsegítő- és Gyermekjóléti intézményben dolgoztam támogatva a rászoruló családok életét.

Kiemelt érdeklődési területem a gyermekekkel és a kamaszokkal folytatott tanácsadói munka.
Szakmai tapasztalataim minőségének biztosítása érdekében a folyamatos továbbképzések mellett rendszeres esetmegbeszélésen és szupervízión veszek részt, valamint 150 óra DREAM csoportos sajátélménnyel rendelkezem.

Többek között az alábbi nehézségekkel fordulhat hozzám:

  • úgy érzi, hogy a családban (válás vagy más életesemények miatt) kialakult helyzetet szakember segítsége nélkül képtelen kezelni
  • kamaszkor, fiatal felnőttkor nehézségei
  • életvezetési tanácsadás
  • kapcsolati nehézségek kezelése
  • stresszkezelés
  • nevelési kérdések
  • magatartásproblémák
  • kapcsolatteremtési nehézségek

A tanácsadási folyamatban személyközpontú szemléletmódban foglalkozom a kliensekkel, vagyis a módszereim a kliens személyére szabottan és az általa hozott problémától függően használom. Alkalmazott módszereim a különböző kreatív és művészetterápiás technikák, a relaxáció, és a kognitív eszközök.

Megszerzett képesítések/folyamatban lévő képzések:

2017: Bántalmazott, áldozattá vált gyerekekkel történő kommunikációra felkészítő kommunikációs tréning – Drogprevenciós Munkacsoport, Pécs
2019: ELTE-PPK Tanácsadó szakpszichológus (szakirányú továbbképzés) krízis tanácsadás specializáció
2019: Megújulás Családterápiás Intézet, 200 órás elméleti képzés, családterapeuta-jelölt, Pécs
2020: Megújulás Családterápiás Intézet, 80 óra szupervízió dr. Csonka Judit vezetésével

Önismereti munkáim:

2018-2019: DREAM sajátélményű önismereti csoport 150 óra – dr. Árkovits Amaryl és Lux Károly vezetésével, Pécs

Telefonszám: +36 30-180-58-74

Kapcsolat