Filozófiánk és céljaink

Egy egészséges és élhető társadalom alapját jól működő családokban élő egészséges személyek alkotják. Ahhoz, hogy fizikailag és mentálisan is egészséges lakosság alkossa a magyar társadalmat, az egyén elsődleges rendszerét, a családokat, kell oly módon működtetni, hogy az biztosítsa a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges környezetet.

A Mentálmorfózis Alapítvány célja, hogy mentálhigiénés és közösségfejlesztő programjain keresztül segítséget nyújtson egyéneknek és családoknak olyan életvitel folytatásához, mely testi és lelki értelemben is egészséges.

Az Alapítvány középpontjában a Család áll. Programjainkon keresztül hozzásegítjük a magyar embereket ahhoz, hogy jól működő családban éljenek. A mentálhigiénés programok nagy része családok részére nyújt segítséget, támogatást, ugyanakkor fontos szempontja az egyén fejlesztése is.

A szervezet programjai minden társadalmi réteg számára elérhetőek, minden magyar ember társadalmi és jövedelmi szintjétől, korától és nemétől függetlenül részese lehet a szemléletformáló programoknak. Cél a szélső társadalmi csoportok együttműködésének fejlesztése is.

A szervezet további feladata, a krízishelyzetbe került és a hátrányos helyzetű egyének és családok támogatása, integrációja.

Jelmondatunk: „Élj jól, hogy jól élj!”

Az üzenete az, hogy ahhoz, hogy jó életminőségben éljük az életünket, csupán arra van szükség, hogy megtanuljunk “jól élni”. A „jól élni” értelmezésünkben annyit jelent, hogy úgy cselekedjünk, úgy éljük az életünket, hogy abban mi magunk és lehetőség szerint a környezetünk is jól érezze magát.

Az intézmény működtetésével célunk olyan szemléletformálás, mely együttműködést, nyitottságot, támogató hozzáállást eredményez a mindennapi interakciók során.