Tevékenységeink

A Mentálmorfózis Alapítvány – az alapító elhatározása alapján – közhasznú tevékenységeket is ellát, ezért a szervezet az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • mentálhigiénés programok szervezése és lebonyolítása;
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása érdekében végzett segítségnyújtás;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • egyéni és csoportos fejlesztő és terápiás programok szervezése, lebonyolítása;
 • pszichológiai, jogi, életvezetési és egyéb tanácsadás;
 • önsegítő csoportok szervezése, működtetése;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Fontosnak tartjuk az óvodapedagógusok, pedagógusok, egészségügyi és szociális, valamint a sportszakemberek bevonását. A mentálhigiénés programokat számos színtéren és közösségben tervezzük végrehajtani, melyek:

 • óvodák,
 • iskolák,
 • munkahelyek,
 • sportolási lehetőségeket nyújtó szervezetek, közösségek.

A munka és magánélet egyensúlyának megteremtése szinte minden család működésének fejlesztésében központi kérdés. Ebből kiindulva számos munkahelyi mentálhigiénés programot indítunk.

Az intézmény szakmai működésének helyszínei: Baja és Budapest, de a fő cél az, hogy mindenki hozzájusson ehhez a szolgáltatáshoz. Első lépésként régiónként és megyénként szerveződnek az intézményi egységek. A szolgáltatási egységek a gazdaságilag erős településekhez igazodnak, azonban a segítő intézmények munkatársainak a gazdaságilag elmaradt területekre kell koncentrálniuk. Az intézmény hatékony működéséhez sok önkéntes bevonására van szükség. Számos színtéren kell megjelennie szakembereinknek és szoros együttműködést és jól működő szakmai kapcsolatot kell kialakítania a meglévő intézményi rendszerekkel.