Adatvéldelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 • Az adatvédelemről röviden

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Mentálmorfózis Alapítvány; – székhely: 6500 Baja, Attila utca 18. 1.; adószám: 18622090-1-03; e-mail: info(kukac)mentalmorfozis.hu; telefon: + 36 20 378 5650; levelezési cím és az adatkezelési szabályzat elérhetősége: 6500 Baja, Attila utca 18. 1.;

weboldalunk címe: www.mentalmorfozis.hu

Általános megjegyzések

A következő megjegyzések könnyen érthető áttekintést adnak arról, mi történik az Ön személyes adataival, amikor ellátogat weboldalunkra. Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely segítségével az Ön személyét azonosítani lehet. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkat az e szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Az adatok rögzítése weboldalunkon

Ki felelős az adatrögzítésért ezen a weboldalon?

Ezen a weboldalon az adatok feldolgozását a weboldal üzemeltetője végzi.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Adatai egyrészt olyan módon kerülnek birtokunkba, hogy azokat nekünk átadja. Ilyen adatok lehetnek például azok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor ad meg.

Más adatokat a weboldal meglátogatásakor informatikai rendszerünk automatikusan rögzít. Ide tartoznak elsősorban a műszaki adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal meglátogatásának időpontja). Ezeknek az adatoknak a begyűjtése automatikusan történik, amikor a weboldalunkat megnyitja.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatai egy részét azért gyűjtjük, hogy a weboldal hibamentes működését biztosítani tudjuk. A többi adatot kapcsolattartás céljából használhatjuk fel, illetve statisztikák ki elemzésére.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatosan?

Ön mindenkor rendelkezik azzal a joggal, hogy díjmentesen felvilágosítást kapjon az általunk tárolt személyes adatainak eredetéről, ezek címzettjéről és felhasználásának céljáról. Ezenkívül jogosult arra, hogy az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérje. Ezekre, valamint az adatvédelemre vonatkozó további kérdéseivel kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az az oldal tetején megadott címen. Továbbá panasz benyújtására is jogosult az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Harmadik fél szolgáltatók eszközei és elemzési eszközei

Weboldalunk meglátogatása során böngészési magatartását statisztikai célból kiértékelhetik. Ezeket elsősorban cookie-k és úgynevezett elemző programok segítségével végzik. Böngészési magatartásának elemzése általában anonim módon történik; böngészési tevékenysége nem lehet Önhöz visszavezethető. Ezeket az elemzéseket letilthatja, vagy bizonyos eszközök használatának mellőzésével megakadályozhatja. Ezzel kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ezeket az elemzéseket le is tilthatja. A letiltás lehetőségeiről ebből az adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

 • Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Jelen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik személyes adatai védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényileg szabályozott adatvédelmi irányelveknek, illetve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt meglátogatja, különböző személyes adatokat gyűjtünk Önről. Személyes adatoknak számítanak az olyan adatok, amelynek segítségével az Ön személyét azonosítani lehet. Az említett adatvédelmi nyilatkozat kifejti, milyen adatokat gyűjtünk és ezeket mire használjuk. Azt is tartalmazza, hogy ezek kezelése milyen módon és milyen célokra történik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten keresztül bonyolított adatátvitel (pl. e-mailben folytatott kommunikáció során) biztonsági kockázatokkal járhat. Harmadik fél hozzáférését kizáró, 100%-os biztonságot nyújtó adatvédelem nem lehetséges.

A felelős szervezet adatai

Az ezen a weboldalon történő adatfeldolgozásért felelős szervezet a következő:

Mentálmorfózis Alapítvány
6500 Baja, Attila utca 18. 1.

E-mail: info(kukac)mentalmorfozis.hu
Telefon: + 36 20 378 5650

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, amely egyedül vagy másokkal együtt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) feldolgozásának céljáról és módjáról dönt.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási eljárás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Egy erre már megadott hozzájárulást bármikor visszavonhat. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatósághoz

Adatvédelmi jogsértések esetén az érintettnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál. Adatvédelmi kérdések esetén az illetékes felügyeleti hatóság annak a tartománynak az adatvédelmi biztosa, amelyben vállalatunk székhelye található.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400

Az adathordozhatóság joga

Jogosult arra, hogy azokat az adatait, amelyeket hozzájárulása vagy egy szerződés teljesítése alapján automatikusan feldolgozunk, egy általánosan elfogadott, géppel olvasható formátumban saját maga vagy egy harmadik fél számára kikérje. Amennyiben az adatok egy másik felelős részére való közvetlen átadását kéri, ez csak olyan mértékben végrehajtandó, amennyire ez műszakilag megoldható.

SSL/TSL-titkosítás

Biztonsági okokból és az olyan bizalmas adatok átvitelének védelme érdekében, mint például a nekünk, mint weboldalüzemeltetőnek küldött megrendelések és ajánlatkérések, oldalunk SSL- illetve TSL-titkosítási protokollt alkalmaz. Egy kódolt kapcsolatot arról ismerhet fel, hogy a böngészője címsorában a “http://” jelzés “https://” jelzésre vált, és a címsorban egy lakat szimbólum jelenik meg.

Amikor az SSL vagy TSL titkosítási protokoll aktív állapotban van, akkor az Ön által velünk megosztott adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

Önnek a jelenleg érvényes jogszabályi megállapodások keretein belül mindenkor joga van térítésmentesen felvilágosítást kérni az általunk tárolt személyes adatairól, azok származási helyéről, címzettjéről és az adatfeldolgozás céljáról, továbbá adott esetben joga van ezen adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére is. Ezzel kapcsolatban és a személyes adatokra vonatkozó egyéb kérdések ügyében bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

Reklámcélú e-mailek elleni tiltakozás

Az impresszumkötelezettség keretein belül közzétett kapcsolattartási adatok felhasználása nem kifejezetten igényelt reklám- és tájékoztatóanyagok küldésére tilos. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a kéretlen reklámanyagok, pl. spam-e-mailek beérkezése esetén jogi lépéseket tegyen.

Tárhelyszolgáltatónk:

MAXER Hosting Kft.; 9024 Győr, Répce u. 24. Tel: +36 1 257 9913

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 • Adatvédelmi tisztviselő

A jogszabály által előírt adatvédelmi tisztviselő

Vállalatunk kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt.

Mentálmorfózis Alapítvány
Adatvédelmi tisztviselő – személyesen elérhető –
6500 Baja, Attila utca 18. 1.

Telefon: + 36 20 378 5650
E-mail: info@mentalmorfozis.hu

 • Az adatok rögzítése weboldalunkon

Cookie-k

Az internetes oldalak egy része úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k nem jelentenek veszélyt a számítógépére, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k azt a célt szolgálják, hogy ajánlatunkat felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehessük. A cookie-k kisméretű, számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyeket a böngészője ment el.

A legtöbb általunk használt cookie úgynevezett „munkamenet-cookie”. A látogatás befejezése után ezek automatikusan törlődnek. Az egyéb cookie-kat az Ön készüléke mindaddig tárolja, amíg nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatása alkalmával felismerjük a böngészőjét.

Beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k elhelyezéséről értesítse, a cookie-kat csak bizonyos esetekben engedélyezze, a cookie-k rögzítését bizonyos esetekben vagy általánosságban megtiltsa, valamint, hogy a böngészője bezárásakor a cookie-kat automatikusan törölje. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói csak korlátozottan működnek.

Azok a cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikáció lefolytatása vagy bizonyos, Ön által használni kívánt funkciók (pl. bevásárlókosár-funkció) rendelkezése állása céljából szükségesek, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően kerülnek mentésre. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a cookie-kat szolgáltatásának műszakilag hibamentes és optimalizált biztosítása érdekében mentse. Amennyiben más típusú cookie-kat (például a böngészési magatartása elemzésére felhasznált cookie-kat) is tárol az oldal, ezeket az adatvédelmi nyilatkozatban külön tárgyaljuk.

Szervernaplófájlok

A weboldal kiszolgálója olyan automatikus adatokat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernapló fájljaiban, amelyeket az Ön böngészője velünk automatikusan megoszt. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziószáma
 • a használt operációs rendszer
 • forrás-URL
 • a kapcsolódó számítógép hosztneve
 • a szerverlekérés időpontja
 • IP-cím

Ezek az adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az adatok feldolgozása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik, amely szerint az adatok feldolgozása egy szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések végrehajtása esetén megengedett.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben ajánlatkérését a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján juttatja el hozzánk, az azon szereplő adatait, beleértve a megadott kapcsolatfelvételi adatokat, csak az ajánlatkérés feldolgozása és az esetleges kiegészítő kérdések megválaszolása céljából tároljuk. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapban megadott adatainak feldolgozása kizárólagosan az Ön hozzájárulása mellett történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A visszavonásig történt adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott adatokat addig kezeljük, amíg minket azoknak törlésére fel nem kér, azok kezelésére vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatok tárolásának oka meg nem szűnik (például az ajánlatkérés feldolgozásának befejezte után). A jogszabályi kötelezettségek – különösen a megőrzési határidőkkel kapcsolatos szabályok – érvényben maradnak.

A weboldalon történő regisztráció

Weboldalunkra regisztrálni is tud, és ezáltal az oldalon további funkciók használata válik lehetővé. Az ehhez megadott adatokat csak a mindenkori kínálat használata érdekében használjuk fel, vagy olyan szolgáltatásokhoz, amelyekre regisztrált. A regisztrációkor kért kötelező adatokat hiánytalanul meg kell adnia. Ellenkező esetben regisztrációját elutasítjuk.

A kínálat terjedelmében fellépő fontos változások vagy a műszaki szempontból szükséges változtatások esetén a regisztrációkor megadott e-mail-címén értesítjük ezekről az eseményekről.

A regisztráció alkalmával megadott adatainak feldolgozása kizárólagosan az Ön hozzájárulása mellett történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az ehhez Ön által adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy bármilyen formátumban e-mailben nekünk elküldött értesítés. A már lezajlott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A regisztráció alkalmával gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön a weboldalunkon regisztrációval rendelkezik, majd töröljük őket. A jogszabály által előírt megőrzési határidők érvényben maradnak.

 • Elemzési eszközök és hirdetések

Böngészőplugin

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem működnek megfelelően. Ezenkívül lehetősége van megakadályozni a cookie-k által a weboldal használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címét) begyűjtését és feldolgozását a Google részéről – ehhez le kell töltenie és telepítenie kell a következő hivatkozás alatt elérhető böngészőplugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a „Google reCAPTCHA” (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) szolgáltatást alkalmazzuk. Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

A reCAPTCHA segítségével tudjuk ellenőrizni, hogy a weboldalunkon történő adatbevitelt (például a kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program hajtotta végre. Ezért a reCAPTCHA a weboldal látogatójának magatartását elemzi különböző jellemzők alapján. Ez az elemzés automatikusan elindul, amikor a weboldal látogatója a weboldalra lép. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel ki (pl. IP-cím, a weboldalon való tartózkodás időtartama vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során összegyűjtött adatokat a Google-nek továbbítja.

A reCAPTCHA-elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatják arról, hogy éppen elemzés zajlik.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy internetes kínálatát a visszaélés céljából végzett automatikus kémkedéstől és spamtől megvédje.

További információt a Google reCAPTCHA-val, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban a következő linkeken talál:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu/és https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 • Hírlevél

Hírlevéladatok

Amennyiben fel kíván iratkozni a weboldal által küldött hírlevélre, szükségünk van az Ön e-mail-címére, illetve néhány információra, amely alapján ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és egyetért a hírlevélre való feliratkozással. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldéséhez használjuk, és azokat nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevélre való feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Az adatok és az e-mail-cím mentésére, valamint annak hírlevelek küldésére való felhasználására vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás” -linkre kattintva. A már lezajlott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

A hírlevél küldéséhez szükséges, általunk őrzött adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél lemondásakor ezeket töröljük. Azokat az adatokat, amelyeket Önről más céllal tárolunk (pl. e-mail-címeket a tagsági nyilvántartáshoz), a fentiek nem érintik.

 • Pluginok és eszközök

Google Web Fonts

Weboldalunkon a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében az úgynevezett Web Fonts szolgáltatást használjuk, amelyet a Google bocsát rendelkezésünkre. Egy oldal lehívása esetén a böngészője a szükséges Web Fontokat a böngészője gyorsítótárába betölti, hogy a szövegeket és betűkészleteket helyesen tudja megjeleníteni.

E célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatba kell lépnie a Google szervereivel. Ezáltal a Google tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címéről weboldalunkat felkeresték. A Google Web Fonts használata annak érdekében történik, hogy online kínálatunkat tetszetős és egységes módon tudjuk bemutatni. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeknek számít.

Amennyiben böngészője a Web Fontokat nem támogatja, az oldal a számítógépének egy szabványos betűtípusát használja.

További információt a Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatban a következő linken: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Térkép

Ez a weboldal a Google Térkép térképszolgáltató egy API-ját használja.  A szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Térkép funkcióinak használatához szükséges az Ön IP címének tárolása. Ezeket az információkat általában a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. Ennek az oldalnak az üzemeltetőjének nincs befolyása erre az adatátvitelre.

A Google Térkép használata annak érdekében történik, hogy a weboldalon megadott címen könnyen megtaláljanak minket. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése értelmében jogos érdeknek számít.