Please enable JS

Filozófiánk és céljaink

Filozófiánk és céljaink

Egy egészséges és élhető társadalom alapját jól működő családokban élő egészséges személyek alkotják. Ahhoz, hogy fizikailag és mentálisan is egészséges lakosság alkossa a magyar társadalmat, az egyén elsődleges rendszerét, a családokat, kell oly módon működtetni, hogy az biztosítsa a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges környezetet.

A Mentálmorfózis Alapítvány célja, hogy mentálhigiénés és közösségfejlesztő programjain keresztül segítséget nyújtson egyéneknek és családoknak olyan életvitel folytatásához, mely testi és lelki értelemben is egészséges.

Az Alapítvány középpontjában a Család áll. Programjainkon keresztül hozzásegítjük a magyar embereket ahhoz, hogy jól működő családban éljenek. A mentálhigiénés programok nagy része családok részére nyújt segítséget, támogatást, ugyanakkor fontos szempontja az egyén fejlesztése is.

A szervezet programjai minden társadalmi réteg számára elérhetőek, minden magyar ember társadalmi és jövedelmi szintjétől, korától és nemétől függetlenül részese lehet a szemléletformáló programoknak. Cél a szélső társadalmi csoportok együttműködésének fejlesztése is.

A szervezet további feladata, a krízishelyzetbe került és a hátrányos helyzetű egyének és családok támogatása, integrációja.

Jelmondatunk: „Élj jól, hogy jól élj!”

Az üzenete az, hogy ahhoz, hogy jó életminőségben éljük az életünket, csupán arra van szükség, hogy megtanuljunk “jól élni”. A „jól élni” értelmezésünkben annyit jelent, hogy úgy cselekedjünk, úgy éljük az életünket, hogy abban mi magunk és lehetőség szerint a környezetünk is jól érezze magát.

Az intézmény működtetésével célunk olyan szemléletformálás, mely együttműködést, nyitottságot, támogató hozzáállást eredményez a mindennapi interakciók során.