Please enable JS

SZOLGÁLTATÁSAINK

A Mentálmorfózis Alapítvány által szervezett képzéseken, rendezvényeken vehetnek részt az érdeklődök.

Egyéni beszélgetések és konzultációk keretében kaphat választ kérdéseire vagy segítséget problémái megoldásához.

Az önsegítő csoportok bizonyultak eddigiekben a leghasznosabb fejlesztő és gyógyító csoport technikának.

A Mentálmorfózis Alapítvány célja az, hogy egymást támogató közösségek alakuljanak ki. Az egyéni reziliánciát – rugalmas ellenállási képességet – a biztonságos és támogató szociális kapcsolatok erősítik.

Családi rendezvények
Közösségfejlesztés

Nincsen hit kétely nélkül, mert a kétely nélküli hit az fanatizmus.

Popper Péter
Pszichológus

Élj jól, hogy jól élj!

A magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.

Virginia Satir